Обновлено 3 июня
По договоренности , 38 лет , Измаил , готов к переезду , стаж 8 лет и 6 месяцев
Начальник пожарно-спасательной части 8 лет и 6 месяцев (по настоящее время)
главное управление гос. службы по чрезвычайным ситуациям
Награждение ведомственной наградой "За відзнаку в надзвичайній ситуації" ІІ степени
Обновлено 6 мая 2012
По договоренности , 27 лет , Измаил , Английский (Базовый)   и еще 1, , Болгарский (Свободно владею)   скрыть , стаж 6 месяцев
Инструктор управления кадров и оргработы 3 месяца (по август 2011)
Одесский облпотребсоюз
Укомплектование необходимыми кадрами всех структурных подразделений, организация делопроизводства в соответствии с номенклатурой дел, составление графиков отпусков и контроль за их выполнением, организация выполнения утвержденных планов подготовки и повышения квалификации кадров, изучение причин текучести кадров, разработка и внедрение мероприятий, направленных на преодоление этого явления, составление установленной отчетности о работе с кадрами.
Бесплатные вакансии по всей Украине
Срок размещения вакансии — 30 дней.
Контакты откликнувшихся соискателей — в подарок!
Тариф действует бессрочно
Обновлено 16 апреля 2012
5 000 грн. , 55 лет , Измаил , готова к переезду , стаж 24 года и 3 месяца
Директор предприятия 2 года и 5 месяцев (по июнь 2011)
Измаильский территориальный центр социального обслуживания ( предоставление социальных услуг)
Директор ТРЦ: - здійснює керівництво діяльністю ТРЦ та несе персональну відповідальність за виконання покладених на територіальний Центр завдань, і визначає ступень відповідальності заступників та керівників його структурних підрозділів; - представляє територіальний Центр без довіреності у всіх установах, розпоряджується в установленому Законодавством порядку його майном, засобами, заключає договори; - в межах своїх повноважень видає накази по територіальному Центру, затверджує функціональні обов’язки працівників, розрішає питання підбору кадрів, застосовує засоби заохочення, а у випадку порушення трудової дисципліни і не виконання функціональних обов’язків накладає стягнення; - затверджує правила внутрішнього розпорядку; - вносить пропозиції по структурі територіального Центру і координує діяльність підрозділів у рішенні питань соціально - побутовій і медико-соціального обслуговування непрацездатних громадян; - вносить пропозиції по затвердженню штатного розкладу, кошторису втрат ТРЦ в межах границь чисельності і нормативних актів по цім питанням; - розпоряджується виділеними коштами для забезпечення виробничих підрозділів матеріально-технічними ресурсами, сировиною тощо.; - здійснює контроль відносно поліпшення умов труда, дотримання правил техніки безпеки, вимог виробничої санітарії протипожежної безпеки; - контролює схоронність, облік сировини та продукції, її використання та реалізації. Відповідає за веденням бухгалтерського і статистичного обліку, складання звітності по затвердженим формам і представлення її в установлений строк відповідним органам; - розробляє і затверджує Положення о преміюванні робітників територіального Центру; - розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат у тому числі на оплату вартості придбання спецодягу, взуття, сумок, велосипедів, автотранспорту, ортопедичних засобів пересування і малої механізації для обслуговування пенсіонерів та одиноких малозабезпечених непрацездатних громадян; - видає в межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання.
Учитель математики, Директор предприятия, Заместитель директора, Преподаватель электротехнических дисциплин, Преподаватель информатики и вычислительной техники, Мастер производственного обучения по специальности "Оператор электронно-вычислительной техники", Плавсостав скрыть
Обновлено 23 января 2012
2 450 грн. , 32 года , Измаил , готов к переезду , Английский (Базовый)   и еще 3, , Итальянский (Базовый) , Украинский (Свободно владею) , Русский (Свободно владею)   скрыть , стаж 9 лет и 10 месяцев
Ведущий специалист 9 лет и 5 месяцев (по настоящее время)
Измаильский городской совет
- фандрайзинг - анализ деятельности коммунальных предприятий - разработка бизнес-планов и проектов
Консультант финансовый среднего и малого бизнеса скрыть
Обновлено 28 марта 2011
20 000 грн. , 32 года , Измаил , готова к переезду , Английский (Базовый) , стаж 10 лет и 11 месяцев
И. О. Заместитель Руководителя ККО «Ижевск-Устиновский» 6 лет и 8 месяцев (по настоящее время)
(ОАО) «Альфа Банк»
Организация операционно-кассовой работы ККО. Осуществление оперативного руководства персоналом, оценка результатов работы, мотивация, управление конфликтами. Проведение собрания с сотрудниками по вопросам работы ККО. Контроль текущих результатов работы ККО, в том числе и за соблюдением работниками установленных стандартов обслуживания. Проведение обучения для сотрудников ККО. Составление отчетности ККО. Ведение переговоров с клиентами и организации их обслуживания.
Специалист Кредитно-Кассового Офиса «Ижевск-Устиновский», Ведущий специалист. Операционный работник – кассир., Менеджер кредитных продуктов скрыть
Обновлено 8 января 2011
2 500 грн. , 32 года , Измаил , Немецкий (Базовый) , стаж 5 лет
Администратор ювелирного салона 2 года и 11 месяцев (по август 2010)
ООО « Инком-Инвест»
Прямая продажа ювелирных изделий, мониторинг цен, заказ ювелирных изделий и распределение их по торговым точкам, проведение учета товарных ценностей
Бухгалтер по кредитам, Специалист первой категории операционно-контрольного отдела. скрыть
Обновлено 3 апреля 2010
5 000 грн. , 34 года , Измаил , Английский (Базовый) , стаж 15 лет и 4 месяца
Мастер по ремонту подъёмно-транспортных машин 8 лет и 7 месяцев (по настоящее время)
Ремтехморпорт
Организация ремонта, контроль за ним, дефектация узлов и механизмов грузоподъёмного оборудования
Инженер отдела диагностики, Инженер-конструктор скрыть
Обновлено 2 октября 2009
По договоренности , 30 лет , Измаил , стаж 10 месяцев
Начальник административной группы 10 месяцев (по май 2009)
ОАО "Евромода"
Начальник адм.смены
Обновлено 15 мая 2009
По договоренности , 30 лет , Измаил , Английский (Свободно владею)   и еще 2, , Испанский (Базовый) , Украинский (Свободно владею)   скрыть , стаж 9 лет и 4 месяца
Переводчик 8 лет и 11 месяцев (по настоящее время)
Виккон плюс
Обновлено 14 мая 2009
2 450 грн. , 33 года , Измаил , готов к переезду , Болгарский (Свободно владею) , стаж 11 лет и 6 месяцев
Главный специалист 11 лет и 6 месяцев (по настоящее время)
Болградское районное управление юстиции
Проверка и регистрация нормативно-правовых актов, оказание правовой помощи малообеспеченным слоям населения в защите их прав и интересов, легализация партийных, благотворительных. профсоюзных организаций и объединений граждан. подготовка публикаций на правовую тематику, ведение кадровой работы. Юрисконсульт • Организация и ведение юридической работы; • Консультирование по вопросам гражданского, хозяйственного законодательства; • Подготовка документов на тендер; • Ведение договорной роботы, разработка, составление договоров (купля - продажа, поставка, аренда, и др.), дополнительных соглашений, дополнений к договору; оформление и сопровождение договоров; • Ведение юридического документооборота; • Организация и обеспечение кадрового документооборота: - разработка должностных инструкций, - правил внутреннего трудового распорядка; - полное сопровождение кадровой деятельности (подготовка приказов с кадровых вопросов, актов); - полное ведение личных дел и трудовых книжек работников предприятия.
Обновлено 6 марта 2009
5 600 грн. , 39 лет , Измаил , Английский (Технический) , стаж 6 лет и 4 месяца
Руководитель сервисного отдела 6 лет и 4 месяца (по март 2007)
ООО "Инструменты", ООО "Компрессорс Инт."
Обновлено 7 июля 2008
1 750 грн. , 31 год , Измаил , Английский (Технический)   и еще 1, , Украинский (Свободно владею)   скрыть
Обновлено 23 мая 2007
700 грн. , 40 лет , Измаил , Английский (Базовый) , стаж 14 лет и 3 месяца
Юрист 13 лет и 9 месяцев (по настоящее время)
ЧП "ЮРКОМ"
Сопрождение физических и юридических лиц в суде оформление офиса под ключ оформление договоров юридические консультации
Обновлено 23 апреля 2007
1 120 грн. , 33 года , Измаил , Английский (Технический)   и еще 1, , Украинский (Свободно владею)   скрыть
Обновлено 15 февраля 2007
3 500 грн. , 35 лет , Измаил , Английский (Базовый)   и еще 2, , Болгарский (Свободно владею) , Украинский (Свободно владею)   скрыть , стаж 13 лет и 11 месяцев
Помощник прокурора, следователь про-ры, начальник юротдела 13 лет и 11 месяцев (по настоящее время)
Прокуратура, на данный момент-предприятие
В прокуратуре - исполнял обязанности прокурора района, был его заместителем. Обязанности - проверки предприятий всех форм собственности по соблюдению законодательства, участие в судебных разбирательствах по уголовным, гражданским, административным, хозяйственных делах. Предоставление консультаций, проверки по жалобам граждан и препр.
Обновлено 12 февраля 2007
7 000 грн. , 52 года , Измаил , готова к переезду , Французский (Базовый) , стаж 27 лет и 10 месяцев
Начальник отдела кадровой работы 14 лет и 5 месяцев (по настоящее время)
Горисполком г.Измаил
Подготовка программ по кадровым вопросам, контрактов; проведение проверок на предприятиях, учреждениях, комунальной собственности по вопросам кадрового деловодства и соблюдения трудового законодательства; практика разрешения трудовых споров, участие в формировании штатного расписания, организация и проведение аттестации и конкурсов на замещение вакансии
Главный специалист по вопросам кадровой работы и службы в органах местного самоуправления, Инспектор отдела кадров медицинского училища и техникума экономики и права, Начальник отдела кадров швейно галантерейной фабрики, Инспектор отдела кадров швейно галантерейной фабрики, Экономист планово-производственного отдела швейно галантерейной фабрики, Контралёр ОТК швейно-галантирейной фабрики скрыть
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.