Обновлено 3 июня 2017
По договоренности 40 лет Измаил готов к переезду стаж 9 лет и 10 месяцев
Начальник пожарно-спасательной части 9 лет и 10 месяцев (по настоящее время)
главное управление гос. службы по чрезвычайным ситуациям
Награждение ведомственной наградой "За відзнаку в надзвичайній ситуації" ІІ степени
Обновлено 6 мая 2012
По договоренности 29 лет Измаил Английский (Базовый) и еще 1 Английский (Базовый) Болгарский (Свободно владею) скрыть стаж 6 месяцев
Инструктор управления кадров и оргработы 3 месяца (по август 2011)
Одесский облпотребсоюз
Укомплектование необходимыми кадрами всех структурных подразделений, организация делопроизводства в соответствии с номенклатурой дел, составление графиков отпусков и контроль за их выполнением, организация выполнения утвержденных планов подготовки и повышения квалификации кадров, изучение причин текучести кадров, разработка и внедрение мероприятий, направленных на преодоление этого явления, составление установленной отчетности о работе с кадрами.
Бесплатные вакансии по всей Украине
Срок размещения вакансии — 30 дней.
Контакты откликнувшихся соискателей — в подарок!
Тариф действует бессрочно
Обновлено 16 апреля 2012
5 000 грн. 57 лет Измаил готова к переезду стаж 24 года и 3 месяца
Директор предприятия 2 года и 5 месяцев (по июнь 2011)
Измаильский территориальный центр социального обслуживания ( предоставление социальных услуг)
Директор ТРЦ: - здійснює керівництво діяльністю ТРЦ та несе персональну відповідальність за виконання покладених на територіальний Центр завдань, і визначає ступень відповідальності заступників та керівників його структурних підрозділів; - представляє територіальний Центр без довіреності у всіх установах, розпоряджується в установленому Законодавством порядку його майном, засобами, заключає договори; - в межах своїх повноважень видає накази по територіальному Центру, затверджує функціональні обов’язки працівників, розрішає питання підбору кадрів, застосовує засоби заохочення, а у випадку порушення трудової дисципліни і не виконання функціональних обов’язків накладає стягнення; - затверджує правила внутрішнього розпорядку; - вносить пропозиції по структурі територіального Центру і координує діяльність підрозділів у рішенні питань соціально - побутовій і медико-соціального обслуговування непрацездатних громадян; - вносить пропозиції по затвердженню штатного розкладу, кошторису втрат ТРЦ в межах границь чисельності і нормативних актів по цім питанням; - розпоряджується виділеними коштами для забезпечення виробничих підрозділів матеріально-технічними ресурсами, сировиною тощо.; - здійснює контроль відносно поліпшення умов труда, дотримання правил техніки безпеки, вимог виробничої санітарії протипожежної безпеки; - контролює схоронність, облік сировини та продукції, її використання та реалізації. Відповідає за веденням бухгалтерського і статистичного обліку, складання звітності по затвердженим формам і представлення її в установлений строк відповідним органам; - розробляє і затверджує Положення о преміюванні робітників територіального Центру; - розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат у тому числі на оплату вартості придбання спецодягу, взуття, сумок, велосипедів, автотранспорту, ортопедичних засобів пересування і малої механізації для обслуговування пенсіонерів та одиноких малозабезпечених непрацездатних громадян; - видає в межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання.
Учитель математики, Директор предприятия, Заместитель директора, Преподаватель электротехнических дисциплин, Преподаватель информатики и вычислительной техники, Мастер производственного обучения по специальности "Оператор электронно-вычислительной техники", Плавсостав скрыть
Обновлено 23 января 2012
2 450 грн. 33 года Измаил готов к переезду Английский (Базовый) и еще 3 Английский (Базовый) Итальянский (Базовый) Украинский (Свободно владею) Русский (Свободно владею) скрыть стаж 11 лет и 2 месяца
Ведущий специалист 10 лет и 9 месяцев (по настоящее время)
Измаильский городской совет
- фандрайзинг - анализ деятельности коммунальных предприятий - разработка бизнес-планов и проектов
Консультант финансовый среднего и малого бизнеса скрыть
Обновлено 28 марта 2011
20 000 грн. 33 года Измаил готова к переезду Английский (Базовый) стаж 12 лет и 3 месяца
И. О. Заместитель Руководителя ККО «Ижевск-Устиновский» 8 лет (по настоящее время)
(ОАО) «Альфа Банк»
Организация операционно-кассовой работы ККО. Осуществление оперативного руководства персоналом, оценка результатов работы, мотивация, управление конфликтами. Проведение собрания с сотрудниками по вопросам работы ККО. Контроль текущих результатов работы ККО, в том числе и за соблюдением работниками установленных стандартов обслуживания. Проведение обучения для сотрудников ККО. Составление отчетности ККО. Ведение переговоров с клиентами и организации их обслуживания.
Специалист Кредитно-Кассового Офиса «Ижевск-Устиновский», Ведущий специалист. Операционный работник – кассир., Менеджер кредитных продуктов скрыть
Обновлено 8 января 2011
2 500 грн. 34 года Измаил Немецкий (Базовый) стаж 5 лет
Администратор ювелирного салона 2 года и 11 месяцев (по август 2010)
ООО « Инком-Инвест»
Прямая продажа ювелирных изделий, мониторинг цен, заказ ювелирных изделий и распределение их по торговым точкам, проведение учета товарных ценностей
Бухгалтер по кредитам, Специалист первой категории операционно-контрольного отдела. скрыть
Обновлено 3 апреля 2010
5 000 грн. 36 лет Измаил Английский (Базовый) стаж 16 лет и 8 месяцев
Мастер по ремонту подъёмно-транспортных машин 9 лет и 11 месяцев (по настоящее время)
Ремтехморпорт
Организация ремонта, контроль за ним, дефектация узлов и механизмов грузоподъёмного оборудования
Инженер отдела диагностики, Инженер-конструктор скрыть
Обновлено 2 октября 2009
По договоренности 31 год Измаил стаж 10 месяцев
Начальник административной группы 10 месяцев (по май 2009)
ОАО "Евромода"
Начальник адм.смены
Обновлено 15 мая 2009
По договоренности 31 год Измаил Английский (Свободно владею) и еще 2 Английский (Свободно владею) Испанский (Базовый) Украинский (Свободно владею) скрыть стаж 10 лет и 8 месяцев
Переводчик 10 лет и 3 месяца (по настоящее время)
Виккон плюс
Обновлено 14 мая 2009
2 450 грн. 35 лет Измаил готов к переезду Болгарский (Свободно владею) стаж 12 лет и 10 месяцев
Главный специалист 12 лет и 10 месяцев (по настоящее время)
Болградское районное управление юстиции
Проверка и регистрация нормативно-правовых актов, оказание правовой помощи малообеспеченным слоям населения в защите их прав и интересов, легализация партийных, благотворительных. профсоюзных организаций и объединений граждан. подготовка публикаций на правовую тематику, ведение кадровой работы. Юрисконсульт • Организация и ведение юридической работы; • Консультирование по вопросам гражданского, хозяйственного законодательства; • Подготовка документов на тендер; • Ведение договорной роботы, разработка, составление договоров (купля - продажа, поставка, аренда, и др.), дополнительных соглашений, дополнений к договору; оформление и сопровождение договоров; • Ведение юридического документооборота; • Организация и обеспечение кадрового документооборота: - разработка должностных инструкций, - правил внутреннего трудового распорядка; - полное сопровождение кадровой деятельности (подготовка приказов с кадровых вопросов, актов); - полное ведение личных дел и трудовых книжек работников предприятия.
Обновлено 6 марта 2009
5 600 грн. 40 лет Измаил Английский (Технический) стаж 6 лет и 4 месяца
Руководитель сервисного отдела 6 лет и 4 месяца (по март 2007)
ООО "Инструменты", ООО "Компрессорс Инт."
Обновлено 7 июля 2008
1 750 грн. 33 года Измаил Английский (Технический) и еще 1 Английский (Технический) Украинский (Свободно владею) скрыть
Обновлено 23 мая 2007
700 грн. 41 год Измаил Английский (Базовый) стаж 15 лет и 7 месяцев
Юрист 15 лет и 1 месяц (по настоящее время)
ЧП "ЮРКОМ"
Сопрождение физических и юридических лиц в суде оформление офиса под ключ оформление договоров юридические консультации
Обновлено 23 апреля 2007
1 120 грн. 35 лет Измаил Английский (Технический) и еще 1 Английский (Технический) Украинский (Свободно владею) скрыть
Обновлено 15 февраля 2007
3 500 грн. 37 лет Измаил Английский (Базовый) и еще 2 Английский (Базовый) Болгарский (Свободно владею) Украинский (Свободно владею) скрыть стаж 15 лет и 3 месяца
Помощник прокурора, следователь про-ры, начальник юротдела 15 лет и 3 месяца (по настоящее время)
Прокуратура, на данный момент-предприятие
В прокуратуре - исполнял обязанности прокурора района, был его заместителем. Обязанности - проверки предприятий всех форм собственности по соблюдению законодательства, участие в судебных разбирательствах по уголовным, гражданским, административным, хозяйственных делах. Предоставление консультаций, проверки по жалобам граждан и препр.
Обновлено 12 февраля 2007
7 000 грн. 53 года Измаил готова к переезду Французский (Базовый) стаж 29 лет и 2 месяца
Начальник отдела кадровой работы 15 лет и 9 месяцев (по настоящее время)
Горисполком г.Измаил
Подготовка программ по кадровым вопросам, контрактов; проведение проверок на предприятиях, учреждениях, комунальной собственности по вопросам кадрового деловодства и соблюдения трудового законодательства; практика разрешения трудовых споров, участие в формировании штатного расписания, организация и проведение аттестации и конкурсов на замещение вакансии
Главный специалист по вопросам кадровой работы и службы в органах местного самоуправления, Инспектор отдела кадров медицинского училища и техникума экономики и права, Начальник отдела кадров швейно галантерейной фабрики, Инспектор отдела кадров швейно галантерейной фабрики, Экономист планово-производственного отдела швейно галантерейной фабрики, Контралёр ОТК швейно-галантирейной фабрики скрыть
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.